محلی‌سازی نرم‌افزار، چندرسانه‌ای، وبگاه، بازی‌های رایانه‌ای